Friday, July 21, 2006

12 fiktive livsmeninger

Hvordan kan en livsmening se ud, hvis den skal formuleres i et par sætninger? Det giver jeg her nogle bud på, frit opfundne.

1. Jeg vil blive den gode mor, jeg aldrig selv havde, og lære at anvende den evne til omsorg og kærlighed til noget, som andre også kan bruge, i min egen familie, blandt alle dem jeg kender, og i mit arbejde i plejesektoren.

2. Jeg vil motivere og lede andre mennesker i store organisationer og jeg vil skabe forandring og udvikling blandt mine medarbejdere, så vi sammen kan levere produkter og oplevelser til glæde og nytte for andre.

3. At skrive digte og historier frem fra mit inderste til andres inderste, så jeg i mine læsere kan skabe oplevelser, der er så mærkelige og fantastiske som dem, jeg selv har.

4. Jeg vil blive et helt menneske.

5. Jeg har sejlet havene tyndt og vil nu bruge resten af mit arbejdsliv på at forbedre forholdene for søfolk i alle lande gennem mit arbejde i internationale søfartsorganisationer.

6. At sørge for at min multihandicappede dreng får et værdigt liv og samtidig prøve at inspirere andre med svære handicaps og deres nærmeste til at tage kampen op.

7. Jeg passer mit arbejde og får min velfortjente løn, jeg bygger til og forbedrer huset så der bliver plads til alle ungerne, jeg betaler min skat med glæde og jeg er stolt af at være borger i Danmark.

8. At bruge min æstetiske og kunstneriske sans ikke til kunst, men forbinde den med mit organisationstalent til at skabe bedre forhold for kunst og kultur i samfundet ved at træne den kulturelle sektors ledere og organisationer i en oplyst og faciliterende form for ledelse.

9. Jeg er en stærk og tålmodig far med hænderne skruet rigtigt på, så min kone og jeg har viet vores liv til at være plejeforældre på vores lille gård for børn, der ikke selv har fået chancen.

10. Tal i lige rækker giver mig ro i sjælen og overskud til familien, og jeg er god til dem, så jeg hjælper mine kolleger og arbejdsplads med at holde styr på dem – og bliver måske en dag så god, at jeg kan blive freelance og yde bogholderservice til de mindre virksomheder her på egnen.

11. Min båd er det bedste jeg har, så jeg skal tjene nok på mit arbejde til at jeg kan komme ned og arbejde på båden og sejle med mine drenge og resten af familien så meget som muligt.

12. Nyde mine børne- og oldebørn og være en god nabo her i ældrekollektivet og passe på mine penge, så børnene kan arve lidt.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home