Friday, July 21, 2006

Projektets ide - og status

Her er bullets-teksten fra 16 PowerPoints, jeg fremlagde til de tredje ud af fire møder, vi holdt med Kompetencerådets 20-30 medlemmer i foråret 2004. Hvad handler projektet om og hvor langt er vi nået?


1. M2-projektets ide

 • Virksomheder har en mission
 • Medarbejdere vil noget med deres liv
 • Der er en spænding mellem disse to
 • Hypotese: Det kan være frugtbart at arbejde med denne spænding
 • Forskning: a. Hvordan gør man det? b. Kan positiv effekt heraf påvises?

2. M2 og Kompetencerådet

 • Vores motivation: Er der resonans? Udvikle vores forståelse. Skabe og afprøve værktøjer. Finde legekammerater. Fremme projektet.
 • K-rådets: Det meningsfulde arbejde som grobund for innovation i vidensamfundet

3. Mening i det moderne vesten

 • Tidligere: religion, kamp for det daglige brød.
 • Sekularisering og fritid: Mening med mig?
 • Eksistentialisme: Kast dig ind i livet!
 • Absurdisme: Godot (meningen) findes ikke
 • Marxismen: kæmp for utopien, socialismen
 • Postmodernismen: De store fortællinger døde
 • Liberalisme, demokrati, menneskerettigheder

4. Det almindelige liv

 • Blive voksen, få sig en uddannelse, få et godt arbejde, blive gift, få børn og få dem godt i vej, være sammen med vennerne, have nogle fritidsinteresser.
 • SøndagsBerlingerens sektioner er livet i dag: Job, Bolig, Familie, Fritid, Rejser, Bil, Båd
 • Men livet er tyndt: forbrugerisme, tv, ugeblade, Lykkelotto, håndbold-VM-ekstase, alkohol, tom sex, ondt i livet, piller, selvmord

5. The shock of banality

 • ”The recognition that one’s life lacks a suitably grand meaning is often an unpleasant awakening. The words of this housewife express the loathe-some shock of banality that many have felt:”You wake up one day and you say to yourself: ’My God, is this all there is? Is it really possible that this is what life is all about?’” There is no inspiring story, high meaning, grand plan, or sensational outcome. Life is so-so and looks to continue that way, and then eventually it will be over.” (Roy Baumeister, Meanings of Life, 1991, p. 61)

6. Mening i psykologien

 • Freud og psykodynamik: Drifter, traumer, terapi, ligevægt.
 • Viktor Frankl: Drift mod mening, logos (1950-80)
 • Irvin Yalom: Mening, død, frihed, alenehed (1980'erne)
 • Roy Baumeister: ”Meanings of Life” (1991). Hvordan vi nærer the Myth of Higher Meaning (1992)
 • Wong (red.): “The Human Quest for Meaning” (2000)
 • Karen Schultz: “Eksistens i arbejdslivet” (2001)

7. Menneskelig opblomstring

 • Pædagogik, humanistisk psykologi, human resources, socialt arbejde, velfærdssamfund:
 • Mennesket fødes med rige muligheder, og gode rammer skal sikre de udfoldes
 • Udfoldelsen ikke automatisk, men kræver fortolkning af retning.
 • Solsikken tvivler ikke, men hvad skal jeg blive til?
 • At fortolke er at finde mening – også med livet

8. Hvad er meningen med mig?

 • Førhen: Kaldet
 • I dag: Drucker: ”Hvad skal mit bidrag være?”
 • F.eks.:
 • Hvad er spændende, hvad brænder jeg for?
 • Hvad er jeg god til, hvad har jeg talent for?
 • Hvem har brug for det, jeg har at give?

9. Eksempler på livsmeninger (1)

 • At skrive digte og historier frem fra mit inderste til andres inderste, så jeg i mine læsere kan skabe oplevelser så mærkelige og fantastiske som dem, jeg selv har.
 • At sørge for at min multihandicappede dreng får et værdigt liv og samtidig prøve at inspirere andre med svære handicaps og deres nærmeste til at tage kampen op.

10. Eksempler på livsmeninger (2)

 • Jeg vil motivere og lede andre mennesker i store organisationer og jeg vil skabe foran-dring og udvikling blandt mine medarbejdere, så vi sammen kan levere produkter og oplevelser til glæde og nytte for andre.
 • Min båd er det bedste jeg har, så jeg skal tjene nok på mit arbejde til at jeg kan komme ned og arbejde på båden og sejle med mine drenge og resten af familien så meget som muligt.

11. Eksempler på livsmeninger (3)

 • Tal i lige rækker giver mig ro i sjælen og overskud til familien, og jeg er god til dem, så jeg hjælper mine kolleger og arbejdsplads med at holde styr på dem – og bliver måske en dag så god, at jeg kan blive freelance og yde bogholderservice til de mindre virksom-heder her på egnen.
 • Nyde mine børne- og oldebørn og være en god nabo her i ældrekollektivet og passe på mine penge, så børnene kan arve lidt.

12. Mening i arbejdslivet

 • Arbejdet skal være Meningsfyldt – med stort M: Give mening netop i mit liv
 • Det forventer de unge i stigende grad
 • Eksisterende fora: MUS, coaching og sparring, karriereplanlægning, Work/Life
 • Arbejdslivsmening – med/uden det private
 • Invasion? “Skal arbejdspladsen nu også interessere sig for min livsmening?”

13. Samspillet med missionen

 • Mission: Det virksomheden vil udretteHvad vil medarbejderne udrette?
 • Hvordan spiller de to sammen i afdelingen?
 • Skal overensstemmelsen øges? Fra 5% til 10%? Ja Fra 50% til 90%? Nej
 • Spændingen er god – modsigelse, udvikling. Men for megen spænding er destruktiv.

14. Værktøjer

 • Hjemmeopgaven fra 1. til 2. gang: Et vigtigt spørgsmål vedr. dette emne. Hæft dig ved to oplevelser, der berører det. Fortæl om dem.
 • Reflekterende team (Charlotte med Ib og Bjørn): A fortæller ”Spændende, talent, for hvem?”. B og C anerkender og giver bud på livsmening.
 • Bjørns øvelse: Skriv en vigtig sætning. Skriv derpå fem spørgsmål til den. Indhent tre spørgsmål til den fra to andre.
 • Fortroliggøre vha. fiktive personlige missioner

15. Hvad har vi lært i K-rådet?

 • Første gang: Interesse for emnet, men indvendinger mod begrebssættelsen af det
 • Anden gang: Interesse for abstrakt diskussion (bl.a. efter Karen Schultz), men ulyst til konkret behandling af egen livsmening
 • Tredje gang: ?

16. Status på projektet efter K-rådet

 • Vi er blevet mere ydmyge over for opgaven
 • Vi har fået afprøvet et par værktøjer
 • Er der behov for M2 nu – eller først om 20 år?
 • Skal lederen overhovedet inddrages?
 • Før mission/mening kan behandles, er der stort arbejde med formulering af individuelle livsmeninger (afmystificeres, almindeliggøres).
 • Er der overhovedet produktivitetsgevinster at hente? (hvis folk som følge af deres livsmeningsafklaring f.eks. vælger at kvitte jobbet)
 • Vi er længere fra realisering af projektet end før

1 Comments:

At 4:26 PM, Blogger kenlee said...

Hej Ib

Spændende spørgsmål og jeg tror måske i er kommet til det punkt hvor man ved igangsætning af toget næsten med sikkerhed kan sige hvilken station kommer næste gang – spørgsmålet er kun hvor lang tid det tager. Tidligere studier omkring mening rammer dilemmaet du selv kommer til i sidste slide – giver det mening hvis folk i deres søgen efter mening med livet forlader deres arbejdsplads og findes meningen med livet derfor uden for arbejdspladsen ?

Så længe verden er drevet af kapitalisme som er svært forenelig med spiritisme så er afstanden efter min mening for stor til at ville/kunne forene mening med livet og arbejdslivet fuldt. Det er naturligvis foreneligt eksempelvis for lægen uden grænser eller antibiotika forskeren som kan redde liv, men for mange er det desværre en nødvendighed for at kunne leve, (det rigtige liv)

Alkymien indtræder ved meditation og ved længere tids søgen efter mening – med Alkymien mener jeg her sammenhængen med naturen – erkendelsen af at vi alle er af samme stof og alle er produkter af de samme grundelementer og derfor når til det punkt af accept at alt forgår, intet er absolut, alt er relativt i forhold til omstændighederne – i øvrigt et budistisk læresætning.

Jeg kommer igen og igen tilbage til Nuet som værende det eneste eksistentielle og den passion begejstring og livsglæde – nysgerrighed, entusiasme og beruselse der ligger i at være tilstede når ens nyfødte søn trækker det første smil frem eller når man studerer brumbassen der hænger hoovering ud for en blomst forlængede støvnelle og derefter dykker ned for at få den smule nektar der er tilrådighed – så giver det mening lige NU – men ikke når jeg skal lave min månedsrapport eller gennemgå kontrakten med kunden og vi er uenige om exit klausuler.

Jeg tror ikke det handler om det er nu eller om 20 år at der er brug for at forske i dette – du/i har fat i nellen – jeg møder rigtig mange som allerede i en alder af 16år (min datter) er kommet til det punkt hvor hun ikke ønsker at bruge alt den tid på arbejde hendes far har brugt – det giver slet ikke mening for hende – hun er videbegærlig og vil (tror jeg) som mange andre unge være søgende hele livet efter mening og derfor vil det blive mere almindeligt at formulere livsmening i fremtiden og ikke kun missioner arbejdsmæssigt.

Jeg tror personlig vi i takt med den stigende globale intelligens kommer til det punkt hvor vi fordeler goder og samordner vores kompetencer til gavn for naturen og menneskeheden – måske kommer mit barnebarn til at opleve det.

Kirkegaards enten eller er stadig evig gyldig og vores indre dialog over emnet eksistentialisme er sikkert endnu en software bug som først bliver rettet i version 2130 ;-)

p.s. tillykke med fødselsdagen for et par dage siden

Kenneth Lee
Gør en ting af gangen Godt

 

Post a Comment

<< Home