Friday, July 21, 2006

Bøger om livsmening

Mine subjektive vurderinger i parentes.

Baumeister, R. (1991). Meanings of Life. London, The Guilford Press. (Fremragende oversigt over socialpsykologisk forskning i livsmening-relatede emner. Sobert og nøgternt)

Frankl, V. (1959). Man’s Search for Meaning. New York, Touchstone. (Klassikeren om forfatterens overlevelse i KZ-lejr: Han ville ud og skrive denne bog)

Frankl, V. (1969). The Will to Meaning. New York, American Library. (Freud så drift efter sex og død, Frankl mening)

Frankl, V. (1970). Psykologiens menneskebillede.København, Munksgaard.

Gould, W. (1993). Frankl. Life With Meaning. Brooks/Cole Publishing Company.

Holmberg, M. (1994). Narrative, Transcendence & Meaning. An Essay on the Question about the Meaning of Life. Uppsala, Almqvist & Wiksell.

Honoré, E., Madsen, J., Møllehave, J., Thielst, P. & Wold, M. (1999). Mening, indsigt og medfølelse. Købehavn, Psykiatrifondens Forlag. (Lidt forkølede essays)

Jacobsen, B. (1999). Eksistensens psykologi. København, Hans Reitzels Forlag. (Fint første kapitel om livets mening, psykologisk betragtet)

Klinger, Eric (1977): Meaning and Void. Incentives in People's Lives. (Virker gammeldags, som om der skal gøres op med amerikansk behaviorisme)

Nordentoft, S. (1997). Livets mening og meningsløshed. København, Reitzel. (Tomme kalorier, så vidt jeg husker)

Schultz, K. (2000). Eksistens i arbejdslivet. København, Hans Reitzels Forlag. (Super anvendelse af eksistenspsykologi på arbejdslivet, den første af sin slags).

Thielst, P. (2003). Livets mening. Eller blot lidt sammenhæng og perspektiv. København, Det lille Forlag. (Så trist som filosoffer ser livet. Bare sluk før du går. Længe før.)

Wong, P. (red.) (1998). The Human Quest for Meaning. New Jersey, Erlbaum. (ca. 30 videnskabelige artikler af psykologer om definition og måling af livsmeninger, mange udmærkede.)

Yalom, I. (19xx). Eksistentiel psykoterapi. (En illusionsløs præsentation af fire eksistentialer: ensomheden, døden, meningen med livet og en til? Forf. er eksistentialist på den ufede måde: det hele er i sidste instans dybt meningsløst)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home