Friday, July 21, 2006

Livets mening, og virksomhedens

I overflodssamfundet trænger spørgsmålet om livets mening sig på. På industrisamfundets arbejdsplads var meningen givet, i og med at folk var funktionærer der udførte letforståelige funktioner i fabrikken, bureaukratiet, den store samfundsmaskine. Men nutidens videnarbejdere udfører ikke funktioner og har ikke jobbeskrivelser. De skal i langt højere grad selv opfinde deres arbejde og meningen med det.

Samtidig har ledere for større organisationer i de sidste tyve år været vant til at definere meningen med organisationen, udtrykt i dens mission. Tanken med en sådan mission er at fastlægge, hvad virksomheden skal udrette, for hvem og med hvilke midler.

Kunne det ikke være spændende, hvis medarbejdere og ledere kunne formulere en mission for sig selv, dvs. en mening med deres liv?

Den kreative spænding

Uanset hvor velformuleret en mening man har med sit eget liv, vil den næppe nogensinde gå restløst op med missionen for ens arbejdsplads. At forsvinde op i arbejdet er en fristelse for mange, men problematisk. Omvendt ønsker heller ingen det andet og mere velbeskrevne ekstrem: det totalt fremmedgjorte arbejdsliv, hvor man først finder hjertet frem efter fyraften.

Hvor ligger det optimale møde mellem personlig livsmening og organisationens mission? Hvordan gør man den nødvendige spænding kreativ eller produktiv, så begge parter får mere ud af hinanden? Det var de forsknings- og udviklingsspørgsmål, vi ville undersøge med projekt ”Mission og mening”.

Et forprojekt

Jannick B. Pedersen og jeg [Ib Ravn] gik i forsommeren 2003 i gang med et forprojekt, der skulle undersøge, om det var muligt at etablere et forsknings- og udviklingsprojekt om dette emne. Vi ansatte Laila Planthinn til at være praktisk tovholder i et halvt år. Vi gennemførte interview med 10-12 danske forskere, psykologer, erhvervsledere og organisationsfolk for at høre, om de mente der var basis for et sådant projekt – folk fra Dansk Industri, Coloplast, Det Kgl. Teater, AC, DJØF, KU Psykologi, Sociologi og Sundhedsvidenskab m.fl.

Hos alle de interviewede mødte vi stor personlig interesse og sympati. Men vi blev ikke klogere på, hvor pengene til et sådant projekt skulle komme fra. Måske fordi det ikke var tilstrækkeligt tydeligt, hvordan et fagforbund eller en virksomhed her og nu skulle kunne få udbytte af projektet.

Kompetencerådet

Bent Gringer fra Mandag Morgen inviterede os til at lade ”Mission og mening” være emnet for Kompetencerådets aktiviteter i første halvår 2004. Vi fik her hjælp fra Bjørn Uldall, der fra sin pind som konsulent hos Right Kjaer & Kjerulf arbejder på et Ph.D.-projekt om ”Meningsfuld ledelse”.

Kompetencerådets 30-40 medlemmer udfordrede os kraftigt. Var det overhovedet passende at tackle så store spørgsmål som livets mening i en virksomhedssammenhæng? Vi fik således en kærkommen lejlighed til at præcisere og afprøve vores tanker. Vi udarbejdede i den forbindelse syv værktøjer – 30-90 minutters processer i par og små grupper – som medarbejdere i en organisation kan bruge, hvis de vil afklare deres individuelle livsmeninger sammen.

Bageste kogeplade

Jannick B. Pedersen og jeg besluttede i sommeren 2004 at afslutte forprojektet og sætte det om på bageste kogeplade. Om kogepladen skulle slukkes eller stå på 1 blev vi ikke lige enige om. Jannick ville holde den åben, for der var oprigtig interesse mange steder og emnet er vigtigt. Det synes jeg også – men vi var for langt fra at kunne folde projektets praktiske konsekvenser ud.

Måske om tyve år er afstanden mellem livsmening og værdiskabelse ikke så stor – dvs. mellem dén spontane oplevelse, alle har af at livet skal have mening, og hvad det så har med indretningen af ens arbejdsliv at gøre, bl.a. betydningen for det, ens organisation skal udrette i verden. Denne relation lykkedes det os ikke at gøre tilstrækkelig klart for alle vore interessenter.

Hvorom alting er: Vi arbejder ikke på projektet længere, men er principielt klar til at tage emnet op igen, hvis vi hører fra organisationer e.l., der vil skyde tid og ressourcer i projektet. Kontakt Ib Ravn på 28 95 95 01 eller: ravn.lld@dpu.dk.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home